PAN BLISKO JEST

Taize

 

   e             C           a       H7

Pan blisko jest, oczekuj Go.

  e     D      G    e           a H7   e

Pan blisko jest, w Nim serca moc.

 

PANIE, DOBRY JAK CHLEB

x. J. Zawitkowski/x. W. Kądziela

 

   C       F                G
Panie, dobry jak chleb,
                     a              F            G
Badź uwielbiony od swego Kościoła,
        C         e               F  C
Bo Tyś do końca nas umiłował,
       d        G         C
Do końca nas umiłował.
 
                    C          d                       G
Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
   d             G            D                 G
Byśmy do Nieba w drodze nie ustali,
   G7              a          e                           C
Tyś stał się manną wędrówców przez ziemię,
                     G        C                      G
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
 
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem,
Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem,
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
 
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.
 
Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
A w znaku chleba w świątyniach zostałeś,
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

 

PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY


  e                                a              D

Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest
             e
1. odkupienie 2. wybawienie 3. zmartwychwstanie

  e                                a
Panie, do kogóż pójdziemy dziś
     D                           e
Przyjmij od nas uwielbienie.

 

    a D                       e
 Sam powiedziałeś nam
     a                     D           e
Proście o co chcecie, a dam.”


Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest
1. uzdrowienie 2. uleczenie 3. zagojenie.
1. objawienie 2. oświecenie 3. zrozumienie

 

PANIENCE NA DOBRANOC

s. Magdalena Nazaretanka

 

                   C                             G

Zapada zmrok, już świat ukołysany,         

                                   G7                    C   C7

Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.  

                    F                              C

Panience swej piosenkę na dobranoc

                       G                        G7    C       

Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.  

 

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,

Opieka Twa rozproszy nocy mrok.

Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,

Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

A ludzkim snom błogosław dłonią jasną,

I oddal od nich cień codziennych trosk.

A tym, co znów nie będą mogli zasnąć,

Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

A komu noc czuwaniem jest niełatwym,

Na czas bezsennych siłę daj i moc.

I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,

Panienko, daj szczęśliwą, dobra noc.

 

Zasypia świat piosenką kołysany,

Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.

Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,

Piastunko moich najpiękniejszych snów.

 

PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Taize

 

   d   C      F                   B C

Pan jest mocą swojego ludu.                                

   d  C      F     d     C

Pieśnią moją jest Pan.                                           

          B       A           d

Moja tarcza i moja moc,                             

       C              F                 B         C

On jest mym Bogiem, nie jestem sam,    

               a    d            B C      F

W Nim moja siła, nie jestem sam.                        

 

PANIE, TWÓJ TRON

Pete Sanchez Jr; tłum. Aleksander Karpowicz

 

D                   e7              A
Panie, Twój tron wznosi się
                         D  F#     h
Nad wszystkie ziemie świata,
                   e                    A                 D  G
Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój.

 

               D              D7        f#m7
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
               G          e          A7
Wywyższamy Cię, Boże nasz.

 

Chcę Cię wywyższać, Panie mój
I błogosławić Twe imię,
Każdego dnia, Panie mój, Królu mój.

 

PANU ŚPIEWAJ, PANA CHWAL

 

             G                      e          C D

Panu śpiewaj, Pana chwal. Alleluja!

              G                  e          C D

Jego chwała, Jego czas. Alleluja!

                 G                      e            C                     D

Więc wyśpiewać dzisiaj chcę całą radość duszy mej,

         G           D          e         C D G

A na ustach moich śpiew: Alleluja!

 

  G                   D                     C        D      G

Pan jest mocą i Pasterzem, słyszę Jego głos.

        C             D             C           G

On powiedział mi: weź ziemię i pracuj,

  G                             D              C       D      G

Bądź szczęśliwy, z moją mocą radę sobie dasz.

   G                  D            C       D          G

Słuchaj nauk mych i w sercu radość miej.

 

Pana chwali moja dusza, sławiąc Jego moc.

Prawda Jego słów jest moją nadzieją.

Więc nie umrę, lecz żyć będę – tak powiedział Pan.

Jeśli tylko chcę, szczęśliwy mogę być.

 

PAN WYWYŻSZONY

Twila Paris

*ton?

 F

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony

       B          g       C

wśród chwał, uwielbiajmy Go.

 F

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony

   B C  B  C  A

oddajmy Jemu cześć.

 B           C         F                                B

Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa.

 g       C                 F                        B   F

Niebo i ziemio radujcie się Jego Imieniem.

 B                  C                 g                C                     F

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.

 

PEWNEJ NOCY ŁZY Z OCZU MYCH

 

D                             e

Pewnej nocy łzy z oczu mych

A                            D   

Otarł dłonią swą Jezus

h                           e

I powiedział mi: „Nie martw się,

A                                  D  G  D

Jam przy boku jest twym”.

Potem spojrzał na grzeszny świat

Pogrążony w ciemności

I zwracając się do mnie

Pełen smutku tak rzekł:

 

 „Powiedz ludziom, że kocham ich,

Że się o nich wciąż troszczę,

Jeśli zeszli już z moich dróg,

Powiedz, że szukam ich.”

 

 „Gdy na wzgórzu Golgoty

Za nich życie oddałem,

To umarłem za wszystkich,

Aby każdy mógł żyć.”

Nie zapomnę tej chwili,

Gdy mnie spotkał mój Jezus,

Wtedy byłem jak ślepy,

On przywrócił mi wzrok.

 

PIEŚNI CHWAŁ

 

      a             e                     a            e

Śpiewajmy Panu pieśni chwał

      a            e                      a            E7

Śpiewajmy Panu pieśni chwał

      F            C

Śpiewajmy Panu

      F            C

Śpiewajmy Panu

     a             e                      a           

Śpiewajmy Panu pieśni chwał

 

Jezus króluje pośród nas.

 

Jezus swe życie za nas dał.

 

Jezus ukochał ciebie też.

 

Wiara króluje pośród nas.

 

Zabierzesz wkrótce, Panie, nas.

 

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

 

Bo jak śmierć                                                           D

Potężna jest miłość,                                                G D

A zazdrość jej                                                          A

Nieprzejednana jak Szeol.                          D

Żar jej to żar ognia,                                      D G D

Płomień Pański.                                          G A D

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,             h A

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.               D h A D

 

PIEŚŃ UFNOŚCI

x. Janusz Warzocha SJ

 

   a           G        a            E

Pan naprzeciw wyszedł mnie,

   a       G          a

Ręce Swe wyciągnął.

    a         G         a                E

Spojrzał na mnie i poznał mnie,

        a           G        a

Przygarnął mnie całego.

 

           a

Moje serce Jemu zaufało,

           C                 G

Moje serce raduje się.

                                         F

Pieśnią moją go sławię, Boga

    C          G

I Pana mojego.

 

Bóg w miłości pierwszy jest,

Dar czyni z siebie.

Zna mój los i wszystko wie,

Przemienia mnie w siebie.

 

Daj nam siłę i Ducha daj,

By rozpalił serca.

Sam wiesz, Panie, jak tęskni dziś

To serce człowieka.

 

PIOSENKA ADAMA

 

C           F                C                       F

Kiedy ucichła zawierucha,

C                 F                    C  F

Niebo rozświetlił milion gwiazd.

C                   F                            C                F

Wyszedłem Ciebie wśród nich szukać, lecz Ty,

C              F                       C    C7

Ty byłeś zawsze pośród nas.

 

d7            G             E7         a7

O, Panie nasz, my Cię kochamy,

d7              G        E7               a7

Śpiewamy pieśń tą na Twą cześć,

d7                  G   E7       a

Serca przed Tobą otwieramy,

d7                       G                       C      C7

Chcemy w nich zawsze radość nieść.

d7                      G                       C

Chcemy w nich zawsze radość nieść.

 

Czy pada deszcz, czy świeci słońce,

Czy cisza trwa, czy wieje wiatr,

Chcemy być zawsze z Tobą, Ojcze,

Ty nam pomożesz iść przez świat.

 

Idziemy poprzez lasy, łąki,

Mijamy miasta, pola, wsie.

Wszędzie są liście, kwiatów pąki.

To wszystko przypomina Cię.

 

PODAJ RĘKĘ SWEMU BRATU

AIS

 

    D     e        A         D D7

Podaj rękę swemu bratu,

               e            A          D D7

Niechaj nikt nie czuje się sam,

                    e           A                D h

Chrystus przyszedł pokój dać światu

          e       A            D

I ten pokój zostawia nam.

 

                A                      D

Jesteś, Panie, Chlebem życia,

          G          D               A

Jako pokarm dajesz się nam

         e        A             f#m         G

I zaprawdę ten, kto wierzy w Ciebie,

  A       G           D   

Życie wieczne ma.

 

Chcemy, Panie, naszym braciom

Twoją miłość i pokój dać,

Aby wszyscy ludzie poznawali

Uczniów Twoich w nas.

 

PONIEWAŻ WIEM, ŻE JEZUS KOCHA MNIE

 

   D                                      e

Ponieważ wiem, że Jezus kocha mnie,

  A                                      D

Nie wrócę się już z drogi mej.

 

  D           e

Nie, nie, nie, nie, nie,

  A                                      D

Nie wrócę się już z drogi mej.

 

Ponieważ wiem, że Jezus żyje w nas,

Nie wrócę się już z drogi mej.

 

Ponieważ wiem, że Jezus jest wśród nas,

Nie wrócę się już z drogi mej.

 

Ponieważ wiem, że Maria Matką jest,

Nie wrócę się już z drogi mej.

 

POSYŁAM WAS NA KAŻDY DZIEŃ

 

   A                                  f#m

Świt już się budzi więc wstań, przetrzyj oczy,

  D                  E                             A       E

Idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham.

   A                          f#m          

Słońce już wstało, ciepło wokoło,

  D                              E                            A           E

Ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham.

 

  E             A                   f#m

Posyłam was na każdy dzień,

                 h                       E

A ludzie wciąż nie znają mnie.

                 A                          f#m

Posyłam was znów, jeszcze raz

                 h                      E

Na ciężki trud, który już znasz.

 

Gdy idziesz ulicą, gdy jesteś wśród ludzi,

To podejdź śmiało i powiedz im, że ich kocham.

Przypomnij im o mnie, o mojej miłości,

Bo już zapomnieli, więc powiedz im, że ich kocham.

 

POSYŁAM WAS NA PRACĘ BEZ NAGRODY

Margaret Clarkson/Adela Bajko

 

                 C                               G

Posyłam was na pracę bez nagrody,

                            G7                      C

Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud,

                 e            C7           F   e

Niezrozumienie, drwiny i obmowy.

                 d           G                         C

Posyłam was przydawać do mych trzód.

 

  C                     C7               F C

Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie,

 e       d   G    C

Tak i Ja was ślę.

 

Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,

Pomagać słabym, ich ciężary nieść,

Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,

Posyłam was radosną głosić wieść.

 

Posyłam was na krańce tego świata,

Gdzie w samotności serce nieraz łka,

Opuścić każę ojca, matkę, brata,

Posyłam was na drogi Mojej szlak.

 

Posyłam was do serc z zawiści twardych,

Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,

Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych,

Posyłam was na całej ziemi krąg.

 

POTRZEBUJE CIĘ CHRYSTUS

x. S. Bujnowski/mel. hiszpańska

 

              e                                      G

Potrzebuje cię Chrystus, by miłować,

              e

Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać.

 

              G

Nie pogardzaj człowiekiem,

                            C     G

Chociaż inną skórę ma.

                   e                     h7                e

Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im!

 

Zasmuconych, co płaczą, masz miłować,

Biednym ludziom w udręce miłość dać.

Tych, co idą przy tobie masz miłować,

I nieznanym, dalekim miłość dać.

 

Ludzi innych języków masz miłować,

Tym, co myślą inaczej, miłość dać.

Swych przyjaciół serdecznych masz miłować

I tym, co znać cię nie chcą, miłość dać.

 

POWOŁANIE (Boże, powołałeś mnie)

 

   e              a

Boże, powołałeś mnie.

   D                              a

Boże, Ty wezwałeś mnie.

         a                     e

Ty pragniesz mnie posłać,

           F#              H7

Bym głosił słowa Twe.

Boże, na wezwanie Twoje,

Daję Tobie serce me.

Boże, nie mogę zrozumieć

Miłości, którą dajesz mi.

 

     E

Dziękuję Tobie, o Panie,

                                 A

Dziękuję za miłość Twą.

   H7

Dziękuję za powołanie,

   A       E

Które dałeś mi.

                                          E

To będzie dla mnie szczęśliwy dzień,

                                            A

Gdy włożysz na mnie Swe ręce.

                             E

To ze szczęścia dusza ma

    H7               E A E

Śpiewa słowa te.

 

Panie, skąd ta hojność Twa?

Panie, czemu właśnie ja?

Nawet nie zasłużyłem

Na miłość, którą dajesz mi.

 

POWOŁANIE (Szedłem kiedyś inną drogą)

 

    D                                 e

Szedłem kiedyś inną drogą,

A7                         D

Czas powoli mijał mi.

                                           e

Lecz spotkałem na niej Kogoś,

 A7                               D

Kto zachwycił sobą mnie.

 

                H7                          e

Pan powiedział: „Ty pójdź za Mną

     A                                   D

Przez zwyczajne, szare dni.

                   H7                    e       G

Nie martw się, Ja będę z tobą,

                 A                        D

Niech nie będzie smutno ci”.

 

Powołałeś mnie, jak Piotra,

Od codziennych, zwykłych spraw.

Prosta będzie każda droga,

Gdy nie będę na niej sam.

 

Chcę więc wszystko pozostawić,

Twoim wiernym uczniem być,

Wszystkich kochać Twą miłością,

Panie, proszę, dodaj sił.

 

POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE

 

C G a C F C G C

Dam daba...

 

 C                 G     

Pozwól mi przyjść do Ciebie
a                              C

Takim zwyczajnym, jakim jestem.
  F                 C

Pozwól mi przyjść do Ciebie
G                               G7

Jednym łaskawym Twoim gestem.

Ty jesteś, Mario, taka czysta,

Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Mario, taka dobra

- To moje ludzkie serce czuje.


Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
- Tak jak przed matką dziecko staje,
Więc się ośmielam paść przed Tobą
I całą nędzę Ci wyznaje.

Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
Uczysz miłować, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,

Uczysz wdzięczności i ofiary.

 

Zanim odejdę od stóp Twoich,
Pozwól, że skończę na pytaniu,
Które dotyczy mego życia:

Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

 

PÓKI MEGO ŻYCIA

Donna Brockway

 

  D       F#              h                       D

Póki mego życia Panu śpiewać chcę,
                     e7              A                  D A

Grać memu Bogu, póki życia starczy mi,
  D         F#                  G                  D

Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń,
               e7               A                   D  D7

Będę radował się w Panu, Bogu mym.

 

                   G                 A                D         h

Błogosław duszo moja Pana, Alleluja. Alleluja.

                   e                  A              D

Błogosław duszo moja Pana, Alleluja. Alleluja.


Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,
Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę o, Panie, Miłosierdzie Twe,
Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twej blask.

 

PRAGNĘ TOBIE DZIŚ WYŚPIEWAĆ

 

    D                    e                          A                D

Pragnę Tobie dziś wyśpiewać całą moja duszę,

  e      f#m              h                               e  H7

Lecz Ty, o Panie wiesz. Wiesz, że w niej

             e                         A            

Już na zawsze jesteś Ty, mój Bóg,

   D                    G                              A

I tak kochasz mnie, jak żaden człowiek.

 

   D                     G                      A                

Panie, jak odpłacić mam za miłość Twoją,

  D                     G                      A

Panie, czy zapomnisz to co złe,

                 G                     A

Chcę odnaleźć drogi Twe.

              G                   A                      D

Panie mój, kocham Cię, kocham Cię.

 

Czym bez Ciebie ja – mały okruch w wielkim świecie,

Ty dajesz siły znak – to Twój Krzyż.

On ochrania moje dni, a Ty wciąż

Kochasz mnie, jak żaden człowiek.

 

PRZED OBLICZEM PANA

Bob Hudson; tłum. Katarzyna Miturska


     d                                C        d

Przed obliczem Pana, uniżmy się.

          F          G         A
Pan sam wywyższy nas,
  d              C           d
Jego jest ziemia i czas,
                     C          d
Pan sam wywyższy nas.

 

Wszystkie swoje troski oddajmy Mu.

 

PRZEOGROMNA ZIEMIO

 

                         a                                              C

Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk,

                          F                                   E

Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj.

                          a                                  C

Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd

                        F                                         E

I ogromne słońce przed Panem swym tańcz.

 

                          F                                     e

O, Najwyższy Nasz, na dłonie wzniesione me spójrz,

                              F                             E

Niech płynie chwała, jak kadzideł dym.

 

Niech morze swym szumem, Niebios Pana czci,

Potoki niech mruczą, tafla jezior lśni.

A szczytów majestat sięgający chmur,

Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.

 

Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg,

Patrzyłem na piękno - Twoich dłoni cud.

Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył świat,

Że ludzie to owce, a Ty Pasterz nasz.

 

PRZYJACIELEM CHRYSTUS NAZWAŁ CIĘ

 

                      e                                a

Jak świtem słońce znaczy nowy dzień,

                         D                            G

Jak księżyc w noc rozsiewa jego blask,

                 e                        a

Jak rzeki nurt nie kończy się,

                    e             H7                  e

Tak słowo Pana trwa ciągle wśród nas.

 

      a

Przyjacielem Chrystus nazwał cię,

               D                              G

Zaprosił cię na swej miłości szlak.

   a

Czy potrafisz Jego krokiem iść,

                   D                           G7

Zwyciężać zło i błogosławić świat?

 

Jak cichy śpiew w spokojnym sercu brzmi,

Tak do nas szedł i został pośród nas.

Bo kochał cię, bo poniósł krzyż,

Zmartwychwstał po to, byś ty mógł w  Nim trwać.

 

PRZYJAŹŃ TO NAJWIĘKSZY DAR

 

D                           e 

Kiedy tak idziesz sam,

A                       D

Proszę cię, zatrzymaj się.

                                   e

Dziś do ciebie mówi Pan

A                               D

Przez szum lasów, ptaków śpiew.

                                     e 

Jeśli chcesz usłyszeć Go,

A                      D

On do ciebie zniża się,

                                 e

On ci daje przyjaźń swą,

A                            D D7

Chciej dziś przyjąć ją.

 

                e                     A           D               h

Przyjaźń to największy dar, jaki daje tobie Bóg.

               e                        A                      D   D7

Przyjaźń to największy skarb, umiej go wziąć.

              e                  A            D                h

On z przyjaźni tobie dał ciszę leśną i toń wód,

            e                       A                   D

Błękit nieba, górski szczyt On tobie dał.

 

Gdy w twym życiu zdarzy się,

Serce twoje ściśnie ból,

On jest z tobą, wspiera cię,

On twój Pan, Przyjaciel twój.

Gdybyś nawet został sam,

Cały świat opuścił cię,

To On z tobą zawsze jest,

Jezus bardzo kocha cię.

 

PRZYJDŹ Z POKŁONEM

Andy Carter

 

                      D                G

Przyjdź z pokłonem ludu Boży,

                       A     A7          D

Przyjdź ze śpiewem ludu święty.

               h                    e

Sław Jezusa, swego Zbawcę,

               A7                   D

Wspaniałego Króla chwały.

 

PRZYJMIJ OJCZE

 

               G        D        a  e

Przyjmij Ojcze hostię białą,

           C              a         G  D

Którą kapłan w górę wznosi.

                E                E7     a  a7

Przemień ją w Chrystusa Ciało.

         C       G           D  D7 (G)

O to lud pokornie prosi.

 

Przyjmij Ojcze kroplę wina,

Która wkrótce się przemieni

W Krew przelaną za narody.

Nią jesteśmy odkupieni

 

PSALM 8 (O Panie, nasz Panie)

x. Andrzej Uciecha

 

       G                D                 C               D7

O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię

    G             a           C D7     G

I ponad Niebiosa Majestat Twój.

 

G                   D              a               G

Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,

   F                  C                D               D7

Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim.

     G         D              a                  G

Przyozdobiłeś go czcią i Swą chwałą,

    F                   C            D                 D7

Boskim Swym życiem dzielisz się z nim.

 

Dałeś mu władzę nad dziełami Twych rąk

I wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło, i dzikie zwierzęta,

I wszystko, co płynie szlakami mórz.

 

G         C             D              G

Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,

G             C                D    G

Usta niemowląt śpiewają Ci.

 

PSALM 13

2TM2,3

*

CG
Jak długo jeszcze
eFC

Będziesz zapominać mnie
G

I Twe oblicze przede mną
E

Ciągle będziesz kryć? (x2)
Spojrzyj na mnie,
Odpowiedz Jahwe, Panie mój!
Oświeć me oczy,
By śmierć nie pogrążyła mnie!

 

 h G hG h G hG F#
Baruch ata, Adonai!

Aby mój wróg nie mówił:
„Zwyciężyłem go”,
aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie.

Ja zaufałem

Twojej miłości, Panie mój.
Twoim zbawieniem
rozraduje się mój duch.
Zaśpiewam Jahwe,
Zaśpiewam Tobie, Panie mój.
Zaśpiewam Jahwe,
rozraduje się mój duch!

 

h G hG h G hG F#
O Panie mój, chciej mnie zatrzymać.
O Panie mój, nie omijaj mnie.

 

PSALM 14 (Mówi głupi w swoim sercu)

m. Piotr R. Jankowski

 

   a                                          G          a

Mówi głupi w swoim sercu: „Nie ma Boga”.

 a

Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,

 G                    a

nikt nie czyni dobrze.

 

Pan spogląda z nieba

na synów ludzkich,

badając, czy jest wśród nich rozumny,

który szukałby Boga.

Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni:

nie ma takiego, co dobrze czyni,

nie ma ani jednego.

 

Czyż się nie opamiętają wszyscy,

którzy czynią nieprawość,

którzy lud mój pożerają,

jak gdyby chleb jedli,

którzy nie wzywają Pana?

 

Tam zadrżeli ze strachu,

Gdyż Pan jest z pokoleniem sprawiedliwym.

Chcecie udaremnić zamiar biedaka:

lecz Pan jest jego ucieczka.

 

  C

Kto przyniesie z Syjonu zbawienie?

          E

Gdy Pan odmieni los swego narodu

  a                                 G            F     G C

Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.

 

PSALM 16 (Pan, mój Pan, zawsze jest tam, gdzie ja)

 

   e            h    a                h

Pan, mój Pan, zawsze jest tam, gdzie ja.

 

      e                  h

Chronię się u Ciebie,

        a                   h

Zachowaj Boże mnie.

  e                   h

Tyś jedynym dobrem,

       a                   h

Którego poznać chcę.

 

Nigdy nie odejdę,

Gdzie bogiem nie jest Bóg.

Zawsze pozostanę

Pośród Twoich sług.

 

I za to, co mi dajesz

Wdzięczność moją weź.

Już się nie zachwieję,

Zło pomożesz zgnieść.

 

Raduj mi się duszo,

Ufność Panu daj.

On ci wskaże drogę,

On ci wskaże raj.

 

PSALM 18

2Tm2,3

*

Da
Kocham Cię, kocham Cię, Panie

 

aGD
Fale śmierci ogarniały mnie,
aGD

Przerażały mnie trąby Beliala.
aGD

Ściskały mnie pęta Szeolu,
aGD

Pochwycony byłem w sidła śmierci.

Wołałem Pana w moim udręczeniu,
Mego Boga, mego Boga przyzywałem.
I usłyszał mój głos ze swej świątyni,
I dotarł do Jego ucha mój krzyk,
I ziemia poruszyła się i zachwiała, /zadrżała?/
Zadrżały fundamenty gór. /I fundamenty świata się odsłoniły??/
I wyciągnął Swą rękę i mnie pochwycił,
Wydźwignął mnie z głębokości wód

 

PSALM 23 (Pan jest pasterzem moim)

Jerzy Dujek

 

  e    a          C   D       e

Pan jest pasterzem moim.

       e                   a                  C          D          e

Niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie.

  e                   a      C  D        e

Na spokojne wody mnie prowadzi.

   e                     a

Duszę mą pokrzepia

      C                        D               C      a         e

I wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej.

 

     G                      D       a           e

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

  G               D        a           e

Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.

   G  D     A e  G      D

Laska Twoja i kij Twój

    A              e

Mnie pocieszają.

 

e a C D e

Laj, la la laj...

 

PSALM 23 (Pan jest pasterzem moim 2)

 

a                     E7         a

Pan jest pasterzem moim,

F             G          C   E7

Niczego mi nie braknie.

F                G                 C e7  a

Na niwach zielonych pasie mnie,

  d                   G                 a    G   a

Nad wody spokojne prowadzi mnie.

 

PSALM 61 (Słuchaj, o Boże, mojego wołania)

m. Piotr R. Jankowski

 

   e                            C

Słuchaj, o Boże, mojego wołania,

    e                          G

zważ na moją modlitwę!

   e                              C

Wołam do Ciebie z krańców ziemi,

         e         G

gdy słabnie moje serce.

           

  a                                       G

Na skałę zbyt dla mnie wysoką

      a                                                          G

wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie obroną,

    C                                            H7

wieżą warowną przeciwko wrogowi.

 

PSALM 103 (Pan czyni dzieła sprawiedliwe)

 

   e                                        

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,

                   a

Bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

               a7

Drogi Swoje objawił Mojżeszowi,

               e

Dzieła Swoje synom Izraela.

 

             E

A miłosierny jest Pan i łaskawy,

         f#m

Nieskory do gniewu i łagodny,

         H7

Nie wiedzie sporu do końca,

         A                            E

Nie płonie gniewem na wieki.

 

Dni człowieka są jak trawa,

Kwitnie jak kwiat na polu,

Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,

Miejsce, w którym był go nie poznaje.

 

PSALM 125 (Ci którzy Jahwe ufają)

Robi Goldroker i Izrael


 G             D         C    D

Ci którzy Jahwe ufają

Są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki.

Góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
Tak Jahwe otacza swój lud
I teraz i na wieki.

 

PSALM 129 (Pokładam w Panu ufność swą)

 

e     a

Pokładam w Panu ufność swą,

             d                  G  a

Zawsze ufam Jego słowu.

 

       a                                          G

Z głębokości wznoszę głos do Ciebie.

   e                                                 a

Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.

  F                                            C

Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie.

 G                                a

Usłysz modły i błagania.

 

Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,

Któż przed gniewem Twym ostoi się?

Lecz ufamy, że przebaczysz winy,

Byśmy kornie Ci służyli.

 

Całą ufność mą pokładam w Panu,

Dusza moja ufa Jego słowu.

Tęskniej czeka dusza moja Pana,

Niż jutrzenki nocne straże.

 

Tęskniej niż jutrzenki nocne straże

Niechaj Pana czeka Boży lud,

Bo u Pana znajdzie zmiłowanie

I obfite odkupienie. 

 

PSALM 148 (Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach)

Opr. polskie CARL

 

a               G

ALLELUJA. ALLELUJA.

F                  E7         a

ALLELUJA. ALLELUJA.

 

  a                                  G

Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,

  F                            E                    a

Na wysokościach cześć niech oddadzą.

Wielbijcie Pana duchy niebieskie,

Wielbijcie Pana Jego zastępy.

 

Słońce, księżycu, wielbijcie Pana.

Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana.

Niebiosa niebios, wielbijcie Pana.

Wody podniebne, wielbijcie Pana.

 

Niech wszyscy wielbią Imię Pana,

Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe.

Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

 

On daje siłę swemu ludowi,

Z prochu podnosi swoich przyjaciół,

Jest Bogiem bliskim dla Izraela,

Swoich wybranych On sam umacnia.

 

Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

PSALM 150 (Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram)

 

C                 F                C                 G

Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram.

       C                         D                          F  G

Chwalcie Go na niebiosach, pośród gwiazd.

       C                    F                  C      G

Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk.

       C                        D                 F G

Chwalcie Go, bo króluje pośród nas.

 

F                    G   a                     G

Wszystko, co żyje niech chwali Go.

F    G   a

Alleluja.

 

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go.

Chwalcie Go na cytrze i na harfie.

Chwalcie Pana bębnem, chwalcie tańcem.

Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

 

Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana.

Na cymbałach brzmiących chwalcie Go!